درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم دانش

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا
  • دارای 7 سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی
  • تدریس به دانش آموزان و دانشجویان خارج از کشور

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم دانش

شیمی عمومی دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
10٪
189,000 تومان

شیمی تجزیه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
10٪
189,000 تومان

شیمی تجزیه دستگاهی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
10٪
189,000 تومان

زبان تخصصی شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
10٪
189,000 تومان

اصول تصفیه آبها و فاضلاب صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
10٪
189,000 تومان

شیمی تجزیه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
10٪
189,000 تومان

شیمی تجزیه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
10٪
189,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد شیمی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000
10٪
189,000 تومان

دارای 7 سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

تدریس به دانش آموزان و دانشجویان خارج از کشور

دارای بالاترین آمار قبولی دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد

کسب درجه عالی در فرم های ارزشیابی اساتید دانشگاه

کسب رضایت دانشجویان در تسهیل و تفهیم مطالب درسی به صورت تئوری و عملی

ویدیو وجود ندارد!