این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

شیما شفیعی راد

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
معلم رسمی آموزش و پرورش
  • تدریس به مدت 4 سال در مدارس صحیفه نور، امید اسلام و آموزشگاه همرهان
  • کارشناسی علوم تربیتی از دانشگاه فرهنگیان
  • دارای 2 رتبه استانی معلم پژوهنده

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط شیما شفیعی راد

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

علوم تجربی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

فارسی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

فارسی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

دارای 2 رتبه استانی معلم پژوهنده

قبولی و رضایت همه دانش اموزان

معلم رسمی آموزش و پرورش با 4 سال سابقه تدریس

تدریس به مدت 3 سال در مدرسه صحیفه نور

تدریس به مدت 1 سال در مدرسه امید اسلام

سابقه تدریس خصوصی و همکاری با آموزشگاه همرهان

ویدیو وجود ندارد!