میلاد رزم پوش

میلاد رزم پوش

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تبریز

استاد جدید

دانشجوی دکترا فیزیک از دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه ارومیه

تدریس فیزیک به مدت 6 سال

رتبه 29 کنکور و دارای مقاله ابررسانایی در ایران و گرجستان

درباره استاد

تدریس خصوصی فیزیک دهم یازدهم و دوازدهم

تدریس با آرامش و با روحیه بالا

تدریس فیزیک به مدت 6 سال

تلفن پشتیبانی
021-91005343