درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

رها فارسیجانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق از موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم
  • سابقه تدریس بیش از 6 سال
  • تدریس بمدت 2سال در مدرسه پیشگامان متوسطه 1 و2
  • سابقه تدریس خصوصی بمدت 3سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط رها فارسیجانی

تاریخ ایران و جهان دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000
223,000 تومان

جامعه شناسی دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000
223,000 تومان

منطق دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000
223,000 تومان

تاریخ یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000
223,000 تومان

جغرافیا یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000
223,000 تومان

فلسفه یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000
223,000 تومان

جامعه شناسی یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

235,000
223,000 تومان

جغرافیا دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
247,000 تومان

جامعه شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
247,000 تومان

فلسفه دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
247,000 تومان

تاریخ دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

260,000
247,000 تومان

تدریس بمدت 2سال در مدرسه پیشگامان متوسطه 1 و2

تدریس بمدت 1سال درموسسه پیام جاوید وصادقیان

سابقه تدریس خصوصی بمدت 3سال

ویدیو وجود ندارد!