درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فاطمه ایمانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین
  • سابقه 3 سال تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فاطمه ایمانی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

سابقه 3 سال تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!