حسن مَلیانی

حسن مَلیانی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - اهواز

2 جلسه موفق

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید چمران اهواز

سابقه بیش از 10 سال تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

با روش بسیار ساده و بروز درس مورد نظر تدریس شده و سپس نکنه های مختلف و گوناگون از مسایل فصل مورد نظر جهت تثبیت مطالب حل می شود. در پایان هر بخش مطالب کلیه فصول آن خلاصه برداری و آزمونهای مربوط به درسهای هر فصل و هر بخش طراحی و حل میشود.

سابقه بیش از 10 سال تدریس به صورت خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343