حمید باطبی

حمید باطبی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 2 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

9 جلسه موفق

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از موسسه آموزش عالی هدف -ساری

دارای رتبه ١٢ کنکورکشوری

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

معلم رسمی آموزش و پرورش به مدت 34 سال

درباره استاد

دربیش از٥٠ مدرسه درنقاط مختلف تهران تدریس داشتم ودارم باصبر وپشتکاری که درتدریس دارم معمولا هرخانواده برای سایرفرزندان خودنیزدرحیطه تخصص من بامن درتعامل است وبه سطح علمی دانش آموزدربیان مطالب جدیدتوجه خاص دارم

دارای رتبه ١٢ کنکورکشوری

معلم رسمی آموزش و پرورش به مدت 34 سال

سابقه تدریس خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343