این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

صابر نوشادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
  • کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • شاغل شدن تعداد زیادی از داوطلبان
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط صابر نوشادی

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

تدریس در دانشگاه ازاد گچساران

شاغل شدن تعداد زیادی از داوطلبان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!