درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امیرحسین صفاری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
دکترا مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه شهید بهشتی
  • استاد حل تمرین بمدت 3 ترم در دانشگاه
  • سابقه تدریس خصوصی بمدت 2 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امیرحسین صفاری

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مقاومت مصالح

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تحلیل سازه 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مکانیک خاک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سازه های فولادی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تکنولوژی بتن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

سازه های بتن آرمه 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

پروژه سازه های فولادی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زمین شناسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

مهندسی پی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زبان تخصصی مهندسی عمران

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

تدریس به دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بمدت 3 سال

سابقه تدریس خصوصی بمدت 2 سال

استاد حل تمرین بمدت 3 ترم در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!