این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بنفشه بهار

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ریاضی از دانشگاه تهران
  • سابقه تدریس بمدت 2 سال در دبیرستان
  • سابقه تدریس خصوصی بمدت 20 سال
  • سابقه تدریس خصوصی ریاضیات

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بنفشه بهار

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

205,000 تومان

سابقه تدریس بمدت 2 سال در دبیرستان

سابقه تدریس خصوصی بمدت 20 سال

ویدیو وجود ندارد!