درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سیدصمد عمادی وحدی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تبریز
1 جلسه موفق
کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • بیش از 10 سال سابقه تدریس خصوصی به دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به مدت 12 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سیدصمد عمادی وحدی

علوم تجربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

علوم تجربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

115,000 تومان

تدریس خصوصی به دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان

تدریس دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به مدت 12 سال

سابقه تدریس خصوصی علوم متوسطه اول

سابقه تدریس خصوصی زیست بیش از 10 سال

ویدیو وجود ندارد!