این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

امید علی همتی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران
  • سابقه 8 سال تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط امید علی همتی

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

120,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

130,000 تومان

سابقه 8 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!