جعفر رحیمی

جعفر رحیمی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس بمدت 25 سال در مدارس

قبولی دانش آموز در رشته پزشکی دانشگاه تهران و مهندسی هوا فضا در صنعتی شریف و رشته های دیگر در دیگر دانشگاه

درباره استاد

25 سال سابقه تدریس در مدارس نمونه دولتی و مدارس شاهد تهران ، دبیر رسمی آموزش و پرورش استاد پروازی طرح نخبه پروری عسلویه ، تدریس آنلاین دانش آموز ایرانی مقیم توکیو طراح سوالات آزمون های قلم چی

تدریس مدارس نمونه دولتی منطقه یک و دوازده

منابع تدریس کتاب های کمک آموزشی

قبولی دانش آموز در رشته پزشکی دانشگاه تهران و مهندسی هوا فضا در صنعتی شریف و رشته های دیگر در دیگر دانشگاه

تدریس آنلاین دانش آموزان ایرانی مقیم توکیو

استاد پروازی عسلویه

دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدریس بمدت 25 سال در مدارس

تلفن پشتیبانی
021-91005343