درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
سمیرا مسافری

سمیرا مسافری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کسب مهارت در رشته نقاشی به مدت 7 سال در موسسه آموزشی آموزندگان
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه پیام نور ساری
  • سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

تدریس در موسسه فرهنگی و هنری آموزندگان

سابقه تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!