درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

اعظم نمدمال سیستانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس حضوری -
6 جلسه موفق
کارشناسی الهیات و معارف اسلامی و ارشاد از دانشکده علوم حدیث
  • دارای مدرک مهارت های تدریس مقطع ابتدایی
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه 5 سال تدریس دروس ابتدایی در مدارس غیر انتفاعی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط اعظم نمدمال سیستانی

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

نگارش فارسی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

علوم تجربی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

نگارش فارسی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

علوم تجربی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

نگارش فارسی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

علوم تجربی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

نگارش فارسی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

195,000 تومان

تدریس در مدارس غیر انتفاعی

دارای مدرک مهارت های تدریس

دیدگاه دانش آموزان درباره اعظم نمدمال سیستانی

میانگین امتیازات: 5.00 از 5 1 نفر امتیاز داده اند.

ستایش رهیده

(6 ماه پیش)
امتیاز: 5 از 5

خوب بود راضی بودم

ریاضی پنجم ابتدایی

ویدیو وجود ندارد!