این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فاطمه طاهری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه فرهنگیان
  • تسلط کامل بر کتب زبان انگلیسی هفتم تا دوازدهم
  • معلم رسمی اموزش و پرورش
  • رتبه هزار کنکور زبان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فاطمه طاهری

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

تسلط کامل بر کتب زبان انگلیسی هفتم تا دوازدهم

رتبه هزار کنکور زبان

معلم رسمی اموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!