مهدیه ناجی اصفهانی

مهدیه ناجی اصفهانی

استاد تایید شده

4.8 از 5

(مشاهده 6 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - اصفهان

36 جلسه موفق

کارشناسی ریاضی از دانشگاه صنعتی شاهرود

کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی اصفهان

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان

درباره استاد

متدهای آموزشی به روز روش های جذاب آموزشی تدریس مفهمومی و عمیق ریاضی

تدریس در دانشگاه صنعتی اصفهان

تدریس در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تدریس در دانشگاه فرهنگیان اصفهان

تدریس در موسسه آموزش عالی شهرضا- دولتی

تدریس در دانشگاه های آزاد اصفهان

تلفن پشتیبانی
021-91005343