درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سید مرتضی اخلاقی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی کاردانی کامپوتر (نرم‌افزار) از موسسهٔ آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
  • سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه تدریس در آموزشگاه فنی نت ویژن

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سید مرتضی اخلاقی

مهارتهای هفت گانه رایانه ICDL

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اینترنت Internet

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ویندوز Microsoft Windows

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تایپ ده انگشتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

کامپیوتر به کودکان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نرم‌افزار وُرد (Microsoft Word)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نرم‌افزار اِکسل (Microsoft Excel)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نرم‌افزار پاورپوینت (Microsoft PowerPoint)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نرم‌افزار اَکسس (Microsoft Access)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نرم‌افزار آوت‌لوک (Microsoft Outlook)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نرم‌افزار پابلیشر (Microsoft Publisher)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نرم‌افزار ویزیو (Microsoft Visio)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی

سابقه تدریس در آموزشگاه فنی نت ویژن

سابقه تدریس به صورت خصوصی در اهواز

ویدیو وجود ندارد!