درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

بهاره طاهری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی ارشد جغرافیا از دانشگاه فردوسی مشهد
  • کارشناسی جغرافیا از دانشگاه پیام نور
  • سابقه 5 سال تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط بهاره طاهری

جغرافیا یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

جغرافیا دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

سابقه 5 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!