درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

کاوه رضایی ترحمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دکترا ریاضیات و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد
  • سابقه 9 سال تدریس در دانشگاه
  • کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه فردوسی مشهد
  • کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه مازندران

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط کاوه رضایی ترحمی

ریاضی 1 و 2 و 3

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

گراف

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

ریاضی گسسته دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ترکیبیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

حل عددی معادلات دیفرانسیل

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبرخطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

برنامه نویسی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

برنامه نویسی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد ریاضی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

برنامه سازی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی آنالیز عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی ماتریس ها و جبرخطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

برنامه سازی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

جبر خطی عددی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نظریه گراف و کاربردها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه 9 سال تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!