این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
کامران ابراهیمی

کامران ابراهیمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - شیراز
دکترا مهندسی برق از دانشگاه یزد
  • سابقه 15 سال تدریس در دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

سابقه 15 سال تدریس در دانشگاه

ویدیو وجود ندارد!