درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سید مهدی موسوی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - مشهد
کارشناسی شیمی (محض و کاربردی) از دانشگاه پیام نور مشهد
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش و سابقه 10 سال تدریس در مدارس دولتی و غیرانتفاعی و خصوصی
  • همکاری در تدریس دانش آموزان برای آمادگی المپیاد علمی
  • تدریس خصوصی دروس ریاضی ابتدایی و علوم تجربی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سید مهدی موسوی

ریاضی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

علوم تجربی سوم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

ریاضی چهارم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

ریاضی پنجم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

ریاضی ششم ابتدایی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

ریاضی ششم به هفتم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه 10 سال تدریس در مدارس دولتی و غیرانتفاعی و خصوصی

دارای سابقه تدریس خصوصی دانش آموزان برای آمادگی المپیاد علمی

تدریس خصوصی دروس ریاضی ابتدایی و علوم تجربی

ویدیو وجود ندارد!