وحید زمانی

وحید زمانی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی از دانشگاه هنر اصفهان

دکترا مهندسی شهرسازی از دانشگاه هنر اصفهان

سابقه تدریس در چندین دانشگاه دولتی

درباره استاد

تدریس به صورت گام به گام و به تفصیل صورت می گیرد و همزمان برای درک بیشتر و بهتر مطلب مورد آموزش، تدریس با حل مثال و مساله کامل می گردد. بدون شک یکی از شرایط آموزش بهینه، شکیبایی و همراهی با دانشجو در فرآیند یادگیری است که این موضوع مستلزم صرف زمان مناسب بر روی هر موضوع است که زمان صرف شده و تکرار و تمرین بستگی به سطح آشنایی دانشجو با موضوع است.

سابقه تدریس در چندین دانشگاه دولتی

سابقه تدریس در آموزشگاه ها

سابقه تدریس خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343