درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهدی قاضی زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی فیزیک از دانشگاه کاشان
  • دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • رتبه 14 کنکورکارشناسی ارشد فیزیک پزشکی
  • معدل موثر الف دانشگاه

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهدی قاضی زاده

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی

آشنا به کل مفاهیم روز تدریس فیزیک

ویدیو وجود ندارد!