درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

رضا یعقوبی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • سابقه 30 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط رضا یعقوبی

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

290,000 تومان

سابقه 30 سال تدریس رسمی آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!