درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

سیدمحمود سیدجولا

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
1 جلسه موفق
دکترا ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  • کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه پیام نور
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • کارشناسی ریاضی از دانشگاه فرهنگیان

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط سیدمحمود سیدجولا

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

حسابان دوازدهم (حساب دیفرانسیل و انتگرال)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

345,000 تومان

ریاضیات گسسته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

345,000 تومان

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

ریاضی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

345,000 تومان

ریاضی و آمار دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

ریاضی و آمار یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

305,000 تومان

ریاضی و آمار دوازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

345,000 تومان

سابقه 27 سال تدریس در آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!