این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فرزانه صادقی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه سمنان
  • تدریس خصوصی آنلاین و حضوری
  • تسلط و تدریس زیست شناسی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فرزانه صادقی

زیست دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

زیست شناسی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

98,000 تومان

زیست شناسی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

105,000 تومان

تدریس خصوصی آنلاین و حضوری

تسلط و تدریس زیست شناسی

ویدیو وجود ندارد!