درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

زهرا باقری

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
دانشجوی دکترا مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • سابقه 1 سال تدریس به صورت خصوصی
  • رتبه برتر دانشجویان رشته مدیریت در دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط زهرا باقری

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
30٪
108,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
30٪
108,000 تومان

اصول مدیریت و تیوری سازمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
30٪
108,000 تومان

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
30٪
108,000 تومان

مبانی سازمان و مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
30٪
108,000 تومان

اصول سازمان و مدیریت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000
30٪
108,000 تومان

سابقه 1 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!