این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

اسماعیل نجاتیان

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
دکترا مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه یاسوج
  • سابقه 7 سال تدریس در دانشگاه آزاد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط اسماعیل نجاتیان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نقشه برداری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تنظیم شرایط محیطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مقاومت مصالح و سازه های فلزی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سازه های بتنی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

متره و برآورد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

استاتیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

متره و برآورد

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

نقشه برداری 1 و عملیات

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

تکنولوژی بتن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

روش های اجرای ساختمان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اصول مدیریت ساخت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

مهندسی سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

اقتصاد مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

210,000 تومان

سابقه 7 سال تدریس در دانشگاه آزاد

ویدیو وجود ندارد!