مجید رجبی

مجید رجبی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی و آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

24 سال دبیر منطقه 5 در مدارس غیر دولتی با درجه یک آموزشی

23 سال تدریس در مدرسه غیر دولتی البرز

تقدیر نامه از مدیر آموزش و پرورش تهران برای طراحی سوالات مفهومی عربی

درباره استاد

در مورد قواعد عربی ساده ترین راه ها را آموزش داده بطوری که در کمتر از پنج جلسه هیچ موردی در مورد عربی متوسطه دوره اول نا گفته باقی نخواهد ماند و در مورد معنی آخرین و بهترین ترجمه در اختیار شما خواهد بود که خیلی سریع هم از عربی لذت خواهید برد و هم آن را یاد خواهید گرفت

24 سال دبیر منطقه 5 در مدارس غیر دولتی با درجه یک آموزشی

23 سال تدریس در مدرسه غیر دولتی البرز

تلفن پشتیبانی
021-91005343