رقیه یوسفی نژاد

رقیه یوسفی نژاد

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

استاد جدید

کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

تدریس خصوصی بمدت 4 سال به صورت آزاد به دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی،دولتی و نمونه دولتی

تدریس خصوصی بمدت 1 سال به دانش اموزان دبیرستان غیر انتفاعی

تدریس خصوصی به دانش آموزان سال های اول و دوم و سوم متوسطه دوره دوم

درباره استاد

اثبات فرمول و و روش حل تمرین و تحلیل رد گزینه برای بچه های کنکوری کتاب های نشر الگو و خیلی سبز و گاج با تکیه بر نکات دانشگاهی در مورد زیست و کتب زیست خانه زیست شناسی

تدریس خصوصی به دانش آموزان سال های اول و دوم و سوم متوسطه دوره دوم

تدریس خصوصی بمدت 1 سال به دانش اموزان دبیرستان غیر انتفاعی

تدریس خصوصی بمدت 4 سال به صورت آزاد به دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی،دولتی و نمونه دولتی

سابقه تدریس زیست شناسی بمدت 4 سال

تلفن پشتیبانی
021-91005343