این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مرتضی مقدسی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی فیزیک از دانشگاه تهران
  • سابقه 30 سال تدریس در آموزش و پرورش

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مرتضی مقدسی

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

430,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

430,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

480,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

430,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

430,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

480,000 تومان

سابقه 30 سال تدریس در آموزش و پرورش

ویدیو وجود ندارد!