این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

اکبر رحیمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
کارشناسی ارشد دبیر علوم تجربی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • تدریس در مدرسه تیزهوشان و مدارس برتر شیراز
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 22 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط اکبر رحیمی

علوم تجربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

علوم تجربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

علوم تجربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

265,000 تومان

تدریس در مدرسه تیزهوشان و مدارس برتر شیراز

دبیر رسمی آموزش و پرورش به مدت 22 سال

سابقه تدریس خصوصی بیش از 20 سال

طراح سوالات علوم تجربی قلم چی

ویدیو وجود ندارد!