این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

فاطمه توزنده جانی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - کرج
دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب از دانشگاه الزهرا
  • کارشناسی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه شهید بهشتی
  • سابقه 2 سال تدریس خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط فاطمه توزنده جانی

عربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

عربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

عربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

80,000 تومان

سابقه 2 سال تدریس خصوصی

ویدیو وجود ندارد!