درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

علی رضائی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
کارشناسی ارشد مهندسی معماری از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی گنجنامه همدان
  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممقان
  • سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی
  • معدل 17.5در دوره کارشناسی ارشد

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط علی رضائی

درک و بیان محیط

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

بیان معماری 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مبانی نظری معماری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

مصالح ساختمانی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

ساختمان 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

110,000 تومان

سابقه 2 سال تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!