درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

منصوره پشوتن

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
1 جلسه موفق
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی از موسسه آموزش عالی خیام مشهد
  • سابقه 8 سال تدریس زبان انگلیسی در موسسات و خصوصی
  • بیش از سه ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • سابقه تدریس در آکادمی زبان سفیر

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط منصوره پشوتن

مکالمه زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

گرامر زبان انگلیسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زبان انگلیسی (عمومی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زبان انگلیسی برای کودکان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

زبان انگلیسی برای مهاجرت

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

زبان انگلیسی برای تجارت و کسب و کار

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

زبان انگلیسی برای مصاحبه کاری

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

زبان انگلیسی مبتدی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

155,000 تومان

زبان انگلیسی پیشرفته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

زبان انگلیسی فشرده

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سابقه تدریس در آکادمی زبان سفیر

سابقه تدریس در مدارس برتر شیراز

سابقه تدریس در آکادمی زبان گستره

ویدیو وجود ندارد!