درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
پرهام مشتاقی

پرهام مشتاقی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - تهران
دارای مدرک IELTS نمره 8
  • کارشناسی ارشد شیمی آلی از دانشگاه تهران
  • 4 سال تدریس زبان انگلیسی و آمادگی آزمون آیلتس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

4 سال تدریس زبان انگلیسی و آمادگی آزمون آیلتس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!