فروغ قاسمی

فروغ قاسمی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 1 نظر)

تدریس آنلاین

3 جلسه موفق

کسب مدرک آیلتس و مدرک زبان از کانون زبان ایران

تدریس در آموزشگاه سفیر گفتمان شهرکرد و یزد

درباره استاد

برنامه ریزی و تدوین طرح درس بر پایه خلاقیت و سلسله مراتب موضوعات و نیازهای دانش آموزان قبل از تدریس. در نظر گرفتن ویژگی های دانش آموزان مانند بصری، سمعی، لمسی یا حرکتی بودن و داشتن استعداد در زمینه خاص.

تدریس در آموزشگاه سفیر گفتمان شهرکرد و یزد

دارنده مدرک آیلتس

دیپلم زبان از کانون زبان ایرانILI

تلفن پشتیبانی
021-91005343