درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب
دیدگاه دانش آموزان

مهران آزادبخت

استاد تایید شده

سطح استاد:

تدریس آنلاین
103 جلسه موفق
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس
  • قبولی چند نفر از دانشجویان در بهترین دانشگاه های تهران
  • بیش از یک سال همکاری با مجموعه استادبانک
  • تدریس در موسسات آموزشی کنکور کارشناسی برق و ارشد برق

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهران آزادبخت

ریاضی عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

معادلات دیفرانسیل دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک عمومی 1 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک عمومی 2 دانشگاه

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مکانیک کوانتومی 1 و2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک مدرن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک قطعات نیمه رسانا

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سیگنال ها و سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سیستم های کنترل خطی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سیستم های دیجیتال 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای پالس و دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترونیک صنعتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای مجتمع CMOS

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

پردازش سیگنال های دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

طراحی سیستم های دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک مدرن

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

سیستم های کنترل دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مخابرات دیجیتال

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

اندازه گیری الکتریکی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مبانی مهندسی برق

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای الکتریکی 1 و 2

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

مدارهای منطقی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

ریاضی مهندسی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

الکترونیک

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تجزیه و تحلیل سیستم ها

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000 تومان

تدریس در دانشگاه به مدت 2 سال

تدریس در موسسات آموزشی کنکور کارشناسی برق و ارشد برق

دیدگاه دانش آموزان درباره مهران آزادبخت

5 از 4.64 14 نفر امتیاز داده اند.

4.6
4.9
5
4.9

آنیتا مقرب

2 ماه پیش

خیلی با حوصله سوالات رو توضیح میدهند، راضی بودم از کلاس و با ایشان ادامه میدم

مدارهای منطقی

زهرا هاشمی

3 ماه پیش

مسلط هستن و هر سوالی و هم که میپرسیدم جواب میدادن

سیگنال ها و سیستم ها

امین عبدی

4 ماه پیش

از همه نظر عالی بودن

الکترونیک

ویدیو وجود ندارد!