درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

لیدا تقی زاده

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تبریز
1 جلسه موفق
دانشجوی دکترا مهندسی فوتونیک از دانشگاه تبریز
  • تدریس فیزیک در آموزشگاه ها؛ به مدت10 سال
  • بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک
  • کارشناسی ارشد مهندسی فوتونیک از دانشگاه تبریز

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط لیدا تقی زاده

فیزیک دهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک یازدهم (ریاضی-فیزیک)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

فیزیک دهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک یازدهم (علوم تجربی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

135,000 تومان

فیزیک دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

تدریس فیزیک در آموزشگاه ها؛ به مدت10 سال

سابقه تدریس خصوصی

سابقه تدریس در مدارس غیرانتفاعی

ویدیو وجود ندارد!