سمیه کیخا

سمیه کیخا

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

کارشناسی ارشد ریاضیات و کاربردها از دانشگاه سیستان و بلوچستان

سابقه تدریس در دانشگاه ها از سال 94

سابقه تدریس خصوصی

درباره استاد

بیان کاربردی ار عام ریاضیات در زندگی روزمره، معرفی موفقیت های کسب شده شخصی که نتیجه یادگیری ریاضی بوده. معرفی افراد موفق و سابقه تدریس دروس دانشگاهی از سال 94 و همچنین تدریس خصوصی دروس دانشگاهی .......

سابقه تدریس در دانشگاه ها از سال 94

سابقه تدریس خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343