ابوالفضل حسینی

ابوالفضل حسینی

استاد تایید شده

5 از 5

(مشاهده 6 نظر)

تدریس آنلاین

تدریس حضوری - تهران

34 جلسه موفق

دکترا مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

بیش از 25 سال تدریس موفقیت آمیز ریاضیات کنکور

درباره استاد

رتبه 5 درس ریاضی کنکور سال 67 و رتبه 39 منطقه یک متبحر در آموزش شیوه های درست تفکر و حل مساله استاد دانشگاه در رشته مهندسی برق

بیش از 25 سال تدریس موفقیت آمیز ریاضیات کنکور

داشتن شاگردان متعدد که رتبه یک رقمی و دو رقمی کنکور داشته اند

بیش از 20 سال سابقه تدریس ریاضیات دانشگاه و دروس مهندسی برق

تلفن پشتیبانی
021-91005343