این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

محمد عرفان کاظمی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی دبیری ریاضی از دانشگاه فرهنگیان
  • سابقه 8 سال تدریس در آموزش و پرورش
  • سابقه تدریس در اموزشگاه روسانس

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط محمد عرفان کاظمی

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

160,000 تومان

سابقه 8 سال تدریس در آموزش و پرورش

سابقه نوازندگی نی بصورت خصوصی از سال 1392

سابقه تدریس در اموزشگاه روسانس

ویدیو وجود ندارد!