این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

رضا سلیمی پاک

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه پیر و ماری کوری پاریس
  • دارای مدرک زبان فرانسوی delf سطح B2
  • سابقه تدریس به صورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط رضا سلیمی پاک

زبان فرانسه عمومی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000
180,000 تومان

مکالمه زبان فرانسه (مهاجرت)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

190,000
180,000 تومان

سابقه تدریس به صورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!