درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مهدی رضائی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس حضوری - شیراز
کارشناسی ریاضیات و کاربردها از دانشگاه پیام نور شیراز
  • سابقه 12 سال تدریس ریاضی در آموزش و پرورش ،در مدارس نمونه دولتی و ماندگار شیراز در نواحی 1 و2 و3
  • تدریس فقط متوسطه دوم در رشته های ریاضی،تجربی،انسانی و فنی و حرفه ای در تمام پایه ها

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مهدی رضائی

ریاضی دهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

حسابان یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

آمار و احتمال یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

هندسه دوازدهم (تحلیلی و جبر خطی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

حسابان دوازدهم (حساب دیفرانسیل و انتگرال)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضیات گسسته

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی یازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ریاضی دوازدهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

ریاضی و آمار دهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ریاضی و آمار یازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

275,000 تومان

ریاضی و آمار دوازدهم (علوم انسانی)

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

300,000 تومان

سابقه 12 سال تدریس ریاضی در آموزش و پرورش ،در مدارس نمونه دولتی و ماندگار شیراز در نواحی 1 و2 و3

تدریس فقط متوسطه دوم در رشته های ریاضی،تجربی،انسانی و فنی و حرفه ای در تمام پایه ها

ویدیو وجود ندارد!