این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

مریم بهزادی

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - شیراز
دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی از دانشگاه شیراز
  • دبیر رسمی آموزش و پرورش
  • سابقه تدیرس بمدت 7 سال
  • تدریس به دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی خدیجه کبری لامرد استان فارس

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط مریم بهزادی

علوم تجربی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

علوم تجربی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

200,000 تومان

تدریس به دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی خدیجه کبری لامرد استان فارس

کسب رتبه 13 استان توسط دانش آموزانم در آزمون های پیشرفت تحصیلی دانش

کسب رتبه 10 شیمی فیزیک توسط یکی از دانشجویانم در کنکور کارشناسی ارشد 1400

دبیر رسمی آموزش و پرورش

سابقه تدیرس بمدت 7 سال

ویدیو وجود ندارد!