درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

عرفان پوراعتدال

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - اصفهان
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی اصفهان
  • دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و اقتصاد (MBA) از دانشگاه تهران
  • تدریس خصوصی ریاضی در آموزشگاه های خصوصی مشاوران کنکور
  • تدریس خصوصی ریاضی کنکور و دبیرستان بصورت خصوصی

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط عرفان پوراعتدال

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

استعداد تحلیلی نهم به دهم تیزهوشان

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم به دهم نمونه دولتی

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم به دهم مدارس برتر

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان و کنکور در آموزشگاه هرم سپاهان شهر اصفهان

تدریس خصوصی ریاضی در آموزشگاه های خصوصی مشاوران کنکور

تدریس خصوصی ریاضی کنکور و دبیرستان بصورت خصوصی

ویدیو وجود ندارد!