آرام طلایی

آرام طلایی

استاد تایید شده

نظری ثبت نشده است

تدریس آنلاین

استاد جدید

دانشجوی کارشناسی ارشد زبان شناسی از دانشگاه محقق اردبیلی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی از دانشگاه پیام نور اردبیل

سابقه 8 سال تدریس در موسسات و خصوصی

درباره استاد

سابقه تدریس در مقاطع و سطوح مختلف در مدرسه غیر انتفاعی ، سابقه تدریس خصوصی، سابقه تدریس در موسسه زبانکده

سابقه 8 سال تدریس در موسسات و خصوصی

تلفن پشتیبانی
021-91005343