سید محمود حسینی

سید محمود حسینی

استاد تایید شده

4.3 از 5

(مشاهده 3 نظر)

تدریس آنلاین

28 جلسه موفق

دانشجوی کارشناسی دبیری فیزیک از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

دبیر درس فیزیک منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهران

بیش از شش ماه همکاری با مجموعه استادبانک

سابقه تدریس خصوصی فیزیک

درباره استاد

به کمک دانش آموز تعیین سطح انجام گرفته و سپس دروس بر اساس نتیجه تعیین سطح برای دانش آموز آماده و به صورت پله ای آموزش داده خواهد شد. در تمامی مراحل در صورت نیاز جمع بندی انجام می شود و خلاصه درس در قالب نکات طلائی در اختیار دانش آموز قرار می گیرد.

دبیر درس فیزیک منطقه 15 آموزش و پرورش شهر تهران

سابقه تدریس خصوصی فیزیک

تلفن پشتیبانی
021-91005343