این استاد به طور موقت غیر فعال شده است. لطفا برای رزرو کلاس استاد دیگری را انتخاب کنید.
درباره استاد
زمانبندی
دروس تدریس شده
تجارب

عاطفه غلامپور آهنگر

استاد تایید شده

سطح استاد:

استاد جدید
تدریس آنلاین
تدریس حضوری - تهران
کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
  • سابقه تدریس خصوصی ریاضی بمدت 3 سال
  • سابقه تدریس و تسلط بر ریاضی متوسطه اول
  • سابقه تدریس در دانشگاه بمدت 2 سال

درباره استاد

زمانبندی حضور استاد

دروس تدریس شده توسط عاطفه غلامپور آهنگر

ریاضی هفتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی هشتم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

ریاضی نهم

قیمت جلسه : (90 دقیقه)

145,000 تومان

سابقه تدریس خصوصی ریاضی بمدت 3 سال

سابقه تدریس در دانشگاه بمدت 2 سال

سابقه تدریس و تسلط بر ریاضی متوسطه اول

ویدیو وجود ندارد!